آجرزردپلاک

آجرزردپلاک براساس خاک رس تهیه وتولید می گرددوبه عنوان یک نوع آجرقدیمی مدنظرگرفته می شود که اگردقت کرده باشید استفاده از آجر درمساجدومکانهای قدیمی وتاریخی وهمچینین بازارهای قدیمی به وفور به چشم می خورد ودربافتهای سنتی مورد استفاده قرارمیگردد وهنوز طرفداران خودرا دارا می باشد. نام دیگر این آجر به نام آجر رسی نیز شناخته شده است .
قیمت آجرزردپلاک نسبت به دیگر آجرها از لحاظ قیمت چگونه است ؟

آجرزردپلاک از قیمت ارزان تری ومناسب ترین اجرنسبت به سایر آجرهای نما است .

یکی از مزایا این آجرنسبت به آجرهای نما به وفور یافت می شود ارزان تر است .

پلاک

ابعاد آجرزرد پلاک به چه ابعادی تولید می گردد؟

  • آجر زرد پلاک 3 سانت
  • آجرزرد پلاک 4 سانت
  • آجرزرد پلاک 5/5 سانت
  • آجرزرد پلاک 6 سانت
  • آجرزرد پلاک 5/6 سانت
  • آجر زرد پلاک 7 سانت

درزیرتعداد مورد استفاده درهرمترمربع وتعداد درهرکارتن به عنوان مثال برای شمایادآورمی شوم.

آجر زردپلاک 3 سانت درمتر مربع 145 عدد ودرهرکارتن تعداد 100 عدد قالب می باشد .

آجرزرد پلاک 4 سانت درهرمترمربع 110 عدد ودرهرکارتن تعداد 85 عدد قالب قراردارد.

آجرزردپلاک 5/5سانت درهرمترمربع 91عدد ودرهرکارتن تعداد 60 عدد قالب قراردارد.

ازلحاظ قیمت ارزان ترین آجرپلاک از پلاک های فوق آجر 3و 4 سانت می باشد .

پلاک زرد

بیشترین استفاده ازآجرها پلاک کدامیک از موارد فوق می باشد؟

استفاده از آجرها پلاک فوق که به پلاک 3و4 و5/5و6 و5/6 و 7 سانت نام برده شداست بستگی به سلیقه مشتریان دارد وهرمشتری به عنوان انتخاب کننده وبراساس ذائقه  ورنگ وسلیقه خود یکی از موارد فوق را با ابعاد دوگانه یا به دوصورت تک انتخاب می کند . ولی خرید آجرپلاک 3 سانت و4 سانت برای مصرف کنندگان این نمونه آجر باعث شده است که اجرا کنندگان این آجرها هزینه دستمزد بیشتری را نسبتا به سایر اندازها درخواست دارند لذا از این رواین امر باعث گردیده است که مشتریان به سمت استفاده  از آجر5/5 و 5/6 و 7 سانت رجوع نمایند وبیشترمورد استفاده قرارگیردو نساب نیز درخرید پلاک نیز نقشی را درانتخاب نمونه پلاک نیز به خود اختصاص داده است .

آجرزرد پلاک 5/5 سانت:

آجر پلاک 5/5 سانت با رنگهای قرمز – زرد – گلبهی تولید می گرد این محصول باابعاد 2*20*5/5 تولید می گردد وزن تقریبی آن حدودا 350 گرم می باشد و تعداد درهرمتر مربع 91 عدد می باشد وقیمت آجر زرد پلاک از حداقل 290 ت شروع می شود که ارزانترین آجررسی نسبت به سایر آجر ها می باشد.

آجر پلاک 7 سانت:

این آجر پلاک 7 سانت رسی زرد با ابعاد 7*33*5/2 تولید می گردد این محصول با وزن تقریبی 910 گرم می باشد وتعداد درهر متر مربع 43 عدد می باشد .

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد.

نظرتان را ثبت نمایید.

شماره همراه شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما